یکشنبه, 01 خرداد, 1401
SUNDAY, May 22, 2022
هیات موتور سواری و اتومبیلرانی جمهوری اسلامی ایران ( ورزشی )
معرفی
اطلاعات تماس
تعرفه
هیات موتور سواری و اتومبیلرانی جمهوری اسلامی ایران جنب درب ورودی شرقی مجموعه میباشد


تهران، بلوار میرداماد، میدان محسنی
انتهای خیابان رازان جنوبی (شهید حصاری)
مجموعه ورزشی شهید کشوری
021 - 2226 92 70
©2017 Keshvari Sport Complex, All Right Reserved