یکشنبه, 26 دی, 1400
SUNDAY, January 16, 2022
سه شنبه 12 شهریور
مراسم عزاداری روز سوم محرم در مجموعه شهید کشوری


تهران، بلوار میرداماد، میدان محسنی
انتهای خیابان رازان جنوبی (شهید حصاری)
مجموعه ورزشی شهید کشوری
021 - 2226 92 70
©2017 Keshvari Sport Complex, All Right Reserved