یکشنبه, 26 دی, 1400
SUNDAY, January 16, 2022
شنبه 16 شهریور
مراسم عزاداری روز هفتم محرم مجموعه شهید کشوری


تهران، بلوار میرداماد، میدان محسنی
انتهای خیابان رازان جنوبی (شهید حصاری)
مجموعه ورزشی شهید کشوری
021 - 2226 92 70
©2017 Keshvari Sport Complex, All Right Reserved