سه شنبه, 28 فروردین, 1403
TUESDAY, April 16, 2024
شنبه 29 مهر
آیین بازگشایی سالن دوومیدانی مجموعه ورزشی شهید کشوری تهران
عکس: محسن شاه حسینی


تهران، بلوار میرداماد، میدان محسنی
انتهای خیابان رازان جنوبی (شهید حصاری)
مجموعه ورزشی شهید کشوری
021 - 2226 92 70
©2017 Keshvari Sport Complex, All Right Reserved