پنج شنبه, 06 مهر, 1402
THURSDAY, September 28, 2023
چهار شنبه 28 دی
بازدید از روند عملیات بازسازی سالن دو و میدانی


تهران، بلوار میرداماد، میدان محسنی
انتهای خیابان رازان جنوبی (شهید حصاری)
مجموعه ورزشی شهید کشوری
021 - 2226 92 70
©2017 Keshvari Sport Complex, All Right Reserved