پنج شنبه, 28 تیر, 1403
THURSDAY, July 18, 2024
پنج شنبه 27 مهر
آماده سازی سالن دو و میدانی مجموعه ورزشی شهید کشوری پیش از آیین بازگشایی با حضور وزیر ورزش وجوانان


تهران، بلوار میرداماد، میدان محسنی
انتهای خیابان رازان جنوبی (شهید حصاری)
مجموعه ورزشی شهید کشوری
021 - 2226 92 70
©2017 Keshvari Sport Complex, All Right Reserved