یکشنبه, 26 دی, 1400
SUNDAY, January 16, 2022
چهار شنبه 08 خرداد
سومین شب قدر ، شبی برای عروج در مجموعه شیرودی


تهران، بلوار میرداماد، میدان محسنی
انتهای خیابان رازان جنوبی (شهید حصاری)
مجموعه ورزشی شهید کشوری
021 - 2226 92 70
©2017 Keshvari Sport Complex, All Right Reserved